วิธีซื้อหวย 4D เว็บโต๊ด tode

วิธีซื้อหวยชุด

STEP 1   เลือกเมนู "ซื้อหวยชุด" ในหน้าแรก
วิธีซื้อหวย 4D เว็บโต๊ด tode
STEP 2   เลือกประเภทหวยที่ท่านต้องการซื้อ จากนั้นจะปรากฎส่วนซื้อหวยด้านล่าง ให้เลื่อนลงมา
วิธีซื้อหวยชุด STEP 2
STEP 3   กดตัวเลข 4 หลัก ที่ท่านต้องการเล่น รายการซื้อจะปรากฎอยู่ด้านล่าง
วิธีซื้อหวยชุด STEP 3
STEP 4   ระบุจำนวนชุดที่ท่านต้องการซื้อ ในแต่ละชุดตัวเลข และกดส่งโพย
วิธีซื้อหวยชุด STEP 4
STEP 5   หน้านี้จะเป็นหน้าสรุปรายการที่ท่านซื้อ ตัวเลข จำนวนชุด และราคารวม ทำการตรวจสอบให้ถูกต้อง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มยืนยันโพย
วิธีซื้อหวยชุด STEP 5
STEP 6   สั่งซื้อเรียบร้อย โพยของท่านจะถูกเก็บและสามารถตรวจสอบได้ที่เมนู "โพยของฉัน" และท่านยังสามารถบันทึกโพยเป็นรูปภาพได้โดยกดปุ่ม "บันทึกโพย"
วิธีซื้อหวยชุด STEP 6